Προεδρικό διάταγμα 158/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προδιαγραφές - Κανονισμοί Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται έλλειψη ή ανάγκη αναθεώρησης προδιαγραφών ή κανονισμών αναγκαίων για την ποιοτική και άρτια προώθηση των μελετών και έργων αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 επιτρέπεται με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων η σύνταξη προδιαγραφών, κανονισμών, πρότυπων συμβατικών τευχών που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 4 και του άρθρου 21 παράγραφος 1 του νόμου 1418/1984.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.