Προεδρικό διάταγμα 15/1/86g

ΠΔ 15-01-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Αη-Βασιλιώτικα του δήμου Αγρινίου (νομού Αιτωλοακαρνανίας) και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη συνεχόμενη περιοχή του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-01-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Αη-Βασιλιώτικα του δήμου Αγρινίου (νομού Αιτωλοακαρνανίας) και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στη συνεχόμενη περιοχή του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, (ΦΕΚ 126/Δ/1986), 21-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5), και 43 (παράγραφοι 3 και 10).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Την υπ' αριθμόν 26243/895/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγρινίου (ΦΕΚ 191/Α/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 82015/3453/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Αη - Βασιλιώτικα του δήμου Αγρινίου (νομού Αιτωλοακαρνανίας).

 

6. Την υπ' αριθμόν 82016/3454/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της περιοχής Αη - Βασιλιώτικα του δήμου Αγρινίου.

 

7. Τις υπ' αριθμόν 136/1985 και 227/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 19/24-10-1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 999/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-01-1986

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.