Προεδρικό διάταγμα 15/2/13b

ΠΔ 15-02-2013: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης (Νομού Θεσσαλονίκης) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γυμνασίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-02-2013: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης (Νομού Θεσσαλονίκης) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Γυμνασίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/2013), 28-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης Δ' παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 14/2008, 469/2010 και 139/2011 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 8994/30-07-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρνητική απόφαση ως προς την υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του έργου Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Ρυσίου (τμήμα του υπ' αριθμόν 482 αγροτεμαχίου) Δήμου Θέρμης κ.λ.π.

 

8. Το υπ' αριθμόν 46500/16-11-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

9. Το υπ' αριθμόν 30/3778/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2632/2008 έγγραφο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν Φ.550/1437/ΑΔ 595/2008 έγγραφο του Τμήματος Εγκαταστάσεων Διεύθυνσης Υποστήριξης της 113 Πτέρυγας Μάχης.

 

12. Το υπ' αριθμόν 12/1640/2008 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης με συνημμένο πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

 

13. Τα υπ' αριθμόν 2844/2008 και 3060/2008 έγγραφα της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

14. Το υπ' αριθμόν 1020/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

15. Το υπ' αριθμόν Δ3/Δ/12285/3087/2008 έγγραφο του Τμήματος Χαρτών και Εμποδίων της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

16. Το υπ' αριθμόν 1149/2008 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

 

17. Το υπ' αριθμόν 964/2010 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 126/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

19. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε, βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

20. Τις υπ' αριθμούς 151/2012 και 10/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.