Προεδρικό διάταγμα 16/1/87

ΠΔ 16-01-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής της Κοινότητας Βάρης (Αττικής) και τροποποίηση στη συνεχόμενη περιοχή Βάρκιζας στο οικοδομικό τετράγωνο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-01-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής της Κοινότητας Βάρης (Αττικής) και τροποποίηση στη συνεχόμενη περιοχή Βάρκιζας στο οικοδομικό τετράγωνο 21, (ΦΕΚ 178/Δ/1987), 10-03-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 30 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 (παράγραφοι 1 και 3).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

6. Την υπ' αριθμόν 56294/2362/04-08-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΦΕΚ 1003/Δ/1986).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 65/1985 και 73/1985 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάρης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/24-01-1986 γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά.

 

9. Την υπ' αριθμόν 741/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 16-01-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.