Προεδρικό διάταγμα 16/3/18b

ΠΔ 16-03-2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Ακτή Κουμουνδούρου στο Μικρολίμανο του Δήμου Πειραιώς (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-03-2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Ακτή Κουμουνδούρου στο Μικρολίμανο του Δήμου Πειραιώς (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2018), 10-04-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/1985), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του από 27-07-1982 προεδρικού διατάγματος Χαρακτηρισμός τμήματος της πόλης του Πειραιά σαν παραδοσιακού (Ιστορικό Κέντρο Πειραιά) (ΦΕΚ 410/Δ/1982).

 

6. Την υπ' αριθμόν 78946/4063/1987 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πειραιά (νομού Αττικής). (ΦΕΚ 79/Δ/1987), όπως ισχύει.

 

7. Την υπ' αριθμόν 88609/6342/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση Κόλπος Μικρολίμανου (ΦΕΚ 413/Δ/2016).

 

8. Το υπ' αριθμόν 1577/13-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας της Διεύθυνσης Οδοποιίας - Αποχέτευσης του Δήμου Πειραιά.

 

9. Τα αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔ-Αττικής/215313/129138/7741/27-07-2016 και 111218/69621/3357/06-04-2017 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

10. Την υπ' αριθμόν 322/2016 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

 

11. Την υπ' αριθμόν 73/συνεδρία 10η/27-09-2017 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Την 25/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-03-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.