Προεδρικό διάταγμα 16/8/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο, καθορίζονται κατά περιοχές που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 και 5 κατώτατο όριο κατάτμησης, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

Α. Περιοχή με αριθμό 1.

 

1. Η περιοχή 1 οριοθετείται από τη διασταύρωση της Εθνικής οδού ανατολικά του οικισμού Νέων Σιλάτων με το όριο της κοινότητας Νέων Σιλάτων, ακολουθεί το όριο της κοινότητας προς νότο, συνεχίζει στο νοητό όριο παράλληλα με την οδό που συνδέει τη Σωζόπολη με τα Νέα Πλάγια σε απόσταση 200 m βόρεια μέχρι τα όρια του οικισμού της Νέας Σωζόπολης. Στη συνέχεια ακολουθεί την οδό Σωζόπολης - Νέας Καλλικράτειας μέχρι τη διασταύρωση με το ρέμα και την οδό που οδηγεί στα Νέα Σίλατα. Από το σημείο αυτό ακολουθεί το ρέμα προς νοτιοδυτικά και στη συνέχεια παράλληλα προς την οδό Σωζόπολης - Νέας Καλλικράτειας σε απόσταση 400 m από αυτήν μέχρι της καθέτου από απόσταση 200 m δυτικά της διασταύρωσης της οδού με το δρόμο προς Άνω Γαλήνη, τον οποίο δρόμο ακολουθεί προς Βορρά μέχρι τη συνάντησή του με τον παλιό δρόμο Νέα Σίλατα - Νέα Καλλικράτεια, τον οποίο ακολουθεί προς Δυσμάς, παρακάμπτει τον οικισμό Νέας Καλλικράτειας μέχρι τη συνάντηση με το δρόμο Νέας Καλλικράτειας - Νέας Ηράκλειας, τον οποίο ακολουθεί μέχρι 400 m. Μετά τη συνάντησή του με το ρέμα, όπου διασταυρώνεται με αγροτικό δρόμο προς βόρεια, τον ακολουθεί μέχρι βάθους 400 m και στην συνέχεια προς δυτικά σε απόσταση 400 m παράλληλα προς την παλιά οδό Νέας Καλλικράτειας - Νέας Ηράκλειας. Σε απόσταση 300 m δυτικά του λόφου, συναντά αγροτικό δρόμο που τον ακολουθεί προς βορειοανατολικά. Σε απόσταση 600 m συναντά κάθετο αγροτικό δρόμο προς δυτικά τον ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση με δύο αγροτικούς σε απόσταση 400 m.

 

Στη συνέχεια κατευθύνεται προς βόρεια μέχρι 500 m από τον οικισμό Αριζόνας, διασταυρώνεται με αγροτικό τον οποίο ακολουθεί προς ανατολικά μέχρι του οικισμού Νέα Ηράκλεια. Από το σημείο αυτό κατευθύνεται πάλι προς βόρεια μέχρι να συναντήσει τα όρια του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα ακολουθεί προς ανατολικά μέχρι του σημείου που συναντούν την κάθετο Εθνική οδό Νέων Μουδανιών - Θεσσαλονίκης, ακολουθεί αυτήν προς νοτιοανατολικά, συναντά την παραπάνω οδό την ακολουθεί προς ανατολικά παρακάμπτει νότια τα όρια του οικισμού Νέων Σιλάτων, ξανασυναντά την παραπάνω οδό και την ακολουθεί μέχρι την αρχική διασταύρωση.

 

2. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: Γεωργικές αποθήκες μικρού μεγέθους, κατοικία, κτίρια αποθηκών, οριζοντίου ή κατακορύφου τύπου (silos), αντλιοστάσια, θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, φρέατα, κτίρια και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 15 στρέμματα, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

4. α. Για τις γεωργικές αποθήκες οριζοντίου τύπου ορίζονται οι εξής όροι δόμησης:

 

Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια του γηπέδου 30 m2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1 με μέγιστο ύψος αυτών 4,50 m.

 

Με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, επιτρέπεται η ανέγερση ειδικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που πιθανόν απαιτούνται για την καλλίτερη εκμετάλλευση της γεωργικής γης.

 

β. Για τα κτίρια κατοικίας ορίζεται:

 

Μέγιστη εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια του γηπέδου: 70 m2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο ύψος αυτών 4,0 m για μονώροφη κατοικία ή μονώροφο τμήμα της και 7,5 m για διώροφη, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,20 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

γ. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των λοιπών επιτρεπομένων χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 2, 6), 3, 6 και 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Β. Περιοχή με αριθμό 2.

 

1. Το ένα τμήμα της περιοχής οριοθετείται από το δυτικό διοικητικό όριο της κοινότητας Αγίου Παύλου (παραλία) που το ακολουθεί προς ανατολικά συναντά το όριο της περιοχής 1 και το ακολουθεί μέχρι το όριο του οικισμού Νέας Καλλικράτειας και καταλήγει στην παραλία.

 

Το άλλο τμήμα της περιοχής αρχίζει από το κοινό όριο Νέας Καλλικράτειας - περιοχής 1 ακολουθεί το όριο της περιοχής 1 μέχρι το διοικητικό όριο της κοινότητας Νέων Σιλάτων και καταλήγει στην παραλία.

 

2. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή β κατοικίας με τις παρακάτω χρήσεις: Κατοικία, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με ελεγχόμενη δυναμικότητα κάμπινγκ, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

Ειδικότερα στις παρακάτω περιγραφόμενες περιοχές και για τα τμήματά τους που εμπίπτουν στην περιοχή 2 επιτρέπονται μόνο κτίρια κοινής ωφελείας:

 

Σε απόσταση 100 m από τις όχθες του ρέματος που από τον Άγιο Παύλο καταλήγει ανατολικά της Καλλικράτειας και του ρέματος που είναι κατάληξη τριών άλλων ρεμάτων (Ξηρόρεμα, Κερασόρεμα, Τσιγγανόρεμα) και εκβάλει μεταξύ Γεωπονικών και Βεργιάς.
Σε απόσταση 100 m γύρω από το όριο του πευκοδάσους δυτικά της Σωζόπολης.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα εκτός των γηπέδων που προορίζονται για camping.

 

4. Λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων:

 

α) Για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις: ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει.

 

β) Για κέντρα αναψυχής: ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει με τους εξής περιορισμούς:

 

Συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης: 200 m2.

Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,5 m.

 

γ) Κατοικία, κτίρια κοινής ωφελείας: ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Γ. Περιοχές με αριθμό 3.

 

1. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται:

 

Η κοινοτική παραλιακή έκταση νοτιοανατολικά της Νέας Ηράκλειας που οριοθετείται από τη θάλασσα, από το δρόμο Νέας Καλλικράτειας - Ηράκλειας προς βόρεια αυτής και από αγροτικό δρόμο προς ανατολικά.
Η κοινοτική παραλιακή έκταση που οριοθετείται από τη θάλασσα, το όριο της περιοχής 2 προς δυτικά και βόρεια και από το όριο του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Βεργιάς.
Η κοινοτική παραλιακή έκταση που οριοθετείται από τη θάλασσα προς νότια το όριο της περιοχής 2 προς ανατολικά και μερικώς προς βόρεια, το δασύλλιο (πευκώνας 5) προς βόρεια και τον οικισμό Σωζόπολης προς βόρεια.

 

2. Εντός των περιοχών αυτών επιτρέπονται οι χρήσεις: Τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων, αθλητικές εγκαταστάσεις και αναψυχής.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στα άρθρα 8 και 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει.

 

Δ. Περιοχή με αριθμό 4.

 

1. Η περιοχή 4 οριοθετείται από το δυτικό όριο του οικισμού Νέων Σιλάτων ακολουθεί το δρόμο προς Νέα Γωνιά, περνάει τα όρια της κοινότητας συναντά το ρέμα και το όριο της κοινότητας Νέας Καλλικράτειας, το ακολουθεί προς δυτικά μέχρι το όριο της περιοχής 1 το οποίο ακολουθεί ώσπου να συναντήσει τον οικισμό Νέα Σίλατα.

 

2. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται οι χρήσεις: Κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υδατοδεξαμενές, αθλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα, θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες, κτίρια αποθηκών οριζοντίου τύπου ή κατακορύφου τύπου (silos).

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 2, 6), 3, 6 και 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Ε. Περιοχές με αριθμό 5.

 

1. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται:

 

Η περιοχή του λόφου νοτιοδυτικά της Νέας Ηράκλειας με την κοινοτική έκτασή της προς βορειοδυτικά. Η περιοχή οριοθετείται από την περιοχή 2 προς βορειοδυτικά, βορειανατολικά και ανατολικά και από το δρόμο Νέας Καλλικράτειας - Νέας Ηράκλειας προς νότο.
Το δασύλλιο (πευκώνας) προς δυτικά του οικισμού Σωζόπολης που περικλείεται από τις περιοχές 2 και 3.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις: Εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, αθλητικές εγκαταστάσεις μικρού μεγέθους, παιδικές χαρές.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στα άρθρα 1 και 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει και στο άρθρο 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως επίσης ισχύει.

 

ΣΤ. Επιπλέον μέσα στα όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου επιβάλλεται η έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων για κάθε οικοδομική εργασία και εκσκαφή σε ακτίνα 500 m από τα όρια των παρακάτω αναφερομένων περιοχών:

 

1. Μισοτούμπα Νέας Ηράκλειας.

2. Τούμπα Βελόνα.

3. Τούμπα και Τράπεζα Νέας Καλλικράτειας.

4. Τούμπα και Τράπεζα Βεργιάς.

5. Οικισμός και Νεκρόπολη αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στο δρόμο Νέων Σιλάτων Ελαιοχωρίου.

6. Ναός Αγίου Τρύφωνα.

7. Μετόχι Αγίας Αναστασίας (Καρβουνώ).

8. Μετόχι Αγίου Νικολάου Χιλιανταρίου.

9. Νερόμυλος στις παρυφές του οικισμού Νέων Σιλάτων.

10. Αρχαιολογικός χώρος στη Βεργιά και λόφος απέναντι από τη Βεργιά.

11. Σερβικομετόχι.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.