Προεδρικό διάταγμα 17/2/86b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές 1)α, 1)β, 1)γ, 2, 3)α, 3)β, 3)γ, 3)δ, που φαίνονται χρωματισμένα στο ίδιο ως άνω διάγραμμα ως εξής:

 

1. Περιοχές με στοιχείο 1)α:

 

Στις περιοχές αυτές που περιλαμβάνονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων για χρήση μόνο κατοικίας.

 

Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων και το ελάχιστο εμβαδόν αυτών ορίζεται σε 8.000 m2.

 

Κατ' εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση των κτιρίων της παραπάνω χρήσης ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια 120 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1 με μέγιστο ύψος αυτών 4,50 m.

 

2. Περιοχές με στοιχείο 1)β:

 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται εκτάσεις δασικές και αναδασωτέες οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

3. Περιοχές με στοιχείο 1)γ:

 

Στις περιοχές αυτές για την προστασία της χλωρίδας τους επιτρέπονται εγκαταστάσεις για χρήσεις κοινής ωφελείας. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και το ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

4. Περιοχές με στοιχεία 2:

 

Στις περιοχές αυτές στις οποίες περιλαμβάνονται εκτάσεις υπαρχουσών βιομηχανιών (ΜΕΤΚΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΓΕΤ) εγκαταστάσεων ΒΡ επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων συμπληρωματικών των υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της παραγωγής, τη διακίνηση των πρώτων υλών ή των παραγομένων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων και το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας αυτών ορίζεται το εμβαδόν που έχουν τα γήπεδα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

 

5. Περιοχές με στοιχείο 3)α:

 

Στις περιοχές αυτές στις οποίες περιλαμβάνονται καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις επιτρέπεται η ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών και γεωργικών και πτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικών αποθηκών αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεατίων, θερμοκηπίων και κατοικιών.

 

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και το ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος τροποποίηση των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Για την ανέγερση κατοικίας επιτρέπεται μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια 120 m2 μέγιστος αριθμός ορόφων 1 με μέγιστο ύψος 4,50 m.

 

6. Περιοχές με στοιχείο 3)β:

 

Στις περιοχές αυτές που περιλαμβάνονται εκτάσεις με τάσεις οικιστικής ανάπτυξης επιτρέπονται κατοικίες, γεωργοκτηνοτροφικά και γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρεάτια καθώς και η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

 

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και το ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 8.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εμβαδόν 4000 m2 ή β) έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 13-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Δ/1989).

 

7. Περιοχές με στοιχείο 3)γ:

 

Στις περιοχές αυτές που περιλαμβάνουν εκτάσεις με τάσεις ανάπτυξης βιοτεχνιών και χονδρεμπορίου, επιτρέπεται η ανέγερση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών για εξυπηρέτηση χονδρεμπορίου, εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων, Υπεραγορών - Σούπερ Μάρκετ και πρατήρια βενζίνης - υγραερίου

 

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και το ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία έχουν ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 15-02-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 206/Δ/1993).

 

8. Περιοχές με στοιχείο 3)δ:

 

Στις περιοχές αυτές στις οποίες περιλαμβάνονται γεωργικές εκτάσεις, επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, γεωργοκτηνοτροφικών και γεωργικών και πτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικών αποθηκών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεατίων.

 

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και το ελάχιστο εμβαδόν των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 13-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Δ/1989).

 

9. Στις ζώνες 1)α, 3)α, 3)β και 3)δ στην ανέγερση των κατοικιών επιβάλλεται η κατασκευή στέγης.

 

10. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των γηπέδων των ως άνω περιοχών εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Ειδικά για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας όπου η χρήση αυτή προβλέπεται από το παραπάνω απαιτείται προηγούμενη έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985.

 

11. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος βιομηχανιών και βιοτεχνιών, εντός των ορίων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον η βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση τους αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες που έχουν ανεγερθεί νόμιμα και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους και το μηχανολογικό εξοπλισμό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από 13-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.