Προεδρικό διάταγμα 17/2/86f

ΠΔ 17-02-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Νεάπολης της κοινότητας Νεάπολης (Λακωνίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-02-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Νεάπολης της κοινότητας Νεάπολης (Λακωνίας), (ΦΕΚ 66/Δ/1986), 18-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 2 (παράγραφοι 1 και 7).

 

5. Το από 23-09-1985 προεδρικό διάταγμα Διαδικασία εφαρμογής κοινωνικού συντελεστή (ΦΕΚ 606/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 57320/2357/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 567/Δ/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 372/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση της πολεοδομικής προμελέτης της περιοχής Νεάπολης της κοινότητας Νεάπολης (Λακωνίας).

 

8. Την υπ' αριθμόν 61/1985 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεάπολης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 8/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λακωνίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 23/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.