Προεδρικό διάταγμα 17/5/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Παρεκκλίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την επισκευή και αποκατάστασιν παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, χορηγείται άδεια οικοδομής έστω και εάν οι αιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται εις τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος τις αναφερόμενες εις το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως, το μέγιστον ύψος, τον αριθμόν των ορόφων και τον συντελεστή δομήσεως.

 

2. Ειδικώς προκειμένου περί ερειπωμένων κτισμάτων, επιτρέπεται η αναστήλωσις των έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται εις τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας από την οποία αποδεικνύεται η ακριβής αρχική μορφή του κτίσματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.