Προεδρικό διάταγμα 189/09 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μεταφέρονται στον Πρωθυπουργό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού οι ακόλουθες υπηρεσίες, καθώς και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (πρώτο εδάφιο, παράγραφος 1 άρθρου 2 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004)), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου παραμένουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: α) η Διεύθυνση εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και οι αρμοδιότητές της, β) η εποπτεία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 172/1994 (ΦΕΚ 108/Α/1994), άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987))

 

3. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου αυτού μεταφέρονται οι εξής αρμοδιότητες:

 

α) από τη Διεύθυνση εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης i) η εποπτεία του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ ΑΕ) (άρθρο 13 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006)) ii) η εποπτεία των κρατικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α/1993))

 

β) η εποπτεία του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (νόμος 3444/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.