Προεδρικό διάταγμα 18/10/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 2 του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εις περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του Νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 2

 

Οι εντός της ζώνης των οικισμών περιοχές δέον όπως παραμείνουν διαθέσιμοι δια τυχόν επέκτασιν των οικισμών τούτων και δια τις ανάγκες βιώσεως αυτών.

 

Εις τις περιοχές αυτές δύνανται να ανεγείρονται οιασδήποτε χρήσεως κτίσματα πλην βιομηχανιών συμφώνως προς τους όρους και περιορισμούς δομήσεως του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.