Προεδρικό διάταγμα 18/12/85

ΠΔ 18-12-1985: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλκίδας για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Αθλητικών εγκαταστάσεων - ΚΑΠΗ - παιδικού σταθμού και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-12-1985: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλκίδας για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Αθλητικών εγκαταστάσεων - ΚΑΠΗ - παιδικού σταθμού και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 56/Δ/1986), 14-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις, του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 32, 34 και 35 (παράγραφος 5)β).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Την υπ' αριθμόν 124/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χαλκίδας έχει πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους.

 

6. Την υπ' αριθμόν 946/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-12-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.