Προεδρικό διάταγμα 18/12/98b - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Φωτεινές επιγραφές και διαφημιστικές πινακίδες - Εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και έργα υποδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η ανάρτηση ή εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών ή διαφημιστικών πινακίδων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, της περίφραξης, του οικοπέδου ή σε ικριώματα μέσα σ' αυτό. Ωσαύτως απαγορεύεται η ανάρτηση ή εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών ή διαφημιστικών πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους, πάνω σε δένδρα ή σε στύλους.

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται διαφημιστικές πινακίδες ή φωτεινές επιγραφές αναρτημένες με κάθετα μεταλλικά στοιχεία στην πρόσοψη ή στη γωνία του ισογείου της οικοδομής προσαρμοζόμενα στα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής και μόνο κατόπιν έγκρισης της Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών πάνω σε κιγκλιδώματα στεγασμένων ή μη εξωστών και κλιμάκων καθώς και η τοποθέτηση μόνιμων ικριωμάτων σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή σε κοινόχρηστους χώρους.

 

3. Επιβάλλεται η εγκατάσταση μιας ομαδικής κεραίας τηλεόρασης ανά οικοδομή και σε θέση μη εμφανή από τους κοινόχρηστους χώρους. Η θέση της κεραίας σε περιπτώσεις όταν πέραν και εκτός της παραπάνω κεραίας απαιτούνται και άλλες εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

4. Κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρόμων, τοίχων, αντιστήριξης, κρηπιδωμάτων κοκ) θα εκτελείται με τρόπο που να εναρμονίζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. Κάθε έργο υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Ύδρευση, Αέριο κ.ο.κ.) επιβάλλεται να είναι υπόγειο. Η τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής νερού, αερίου κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλου στοιχείου των δικτύων παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας επιβάλλεται να γίνεται σε μη προβαλλόμενη θέση των κοινόχρηστων χώρων.

 

Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας υποχρεούνται να αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες την εγκατάσταση, βελτίωση ή αναμόρφωση του δικτύου των εγκαταστάσεών τους στο ιστορικό κέντρο Δράμας, ώστε να διατηρηθεί η παραδοσιακή μορφή του συνόλου. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεούνται να αποκαθιστούν στην αρχική τους μορφή τους δρόμους και άλλους κοινόχρηστους χώρους, δια μέσου των οποίων διέρχονται τα δίκτυά τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.