Προεδρικό διάταγμα 18/12/98b - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Απαγορευμένες και επιτρεπόμενες χρήσεις - παρεκκλίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των ορίων του ιστορικού κέντρου επιτρέπονται στα ισόγεια και τους ορόφους των κτιρίων οι παρακάτω χρήσεις:

 

α. Κατοικίες, ξενώνες και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

β. Εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και αναψυκτήρια.

γ. Χώροι συνάθροισης κοινού και πολιτιστικά κτίρια.

δ. Θρησκευτικοί χώροι.

ε. Μικροί χώροι στάθμευσης κυρίως κατά μήκος των οδών και όχι πολυώροφα γκαράζ.

στ. Παιδικές χαρές και παιδότοποι.

ζ. Γραφεία, διοικητικές λειτουργίες.

η. Μικρής κλίμακας εργαστήρια και οικοτεχνίες.

 

2. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η λειτουργία καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων ή άλλων παρομοίων καταστημάτων με εγκαταστάσεις μουσικών οργάνων χαμηλής έντασης, ώστε να μην ακούγονται έξω από τα καταστήματα. Επιτρέπεται ωσαύτως η περιορισμένη χρήση των πεζοδρομίων ή πεζοδρόμων κατόπιν εγκρίσεως του Δήμου Δράμας και της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Για την επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, χορηγείται άδεια οικοδομικών εργασιών κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου έστω και αν οι εργασίες, για τις οποίες ζητείται η άδεια αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, οι οποίες αναφέρονται στο μέγιστο ποσοστό κάλυψης, το μέγιστο ύψος, τον αριθμό των ορόφων και το συντελεστή δόμησης.

 

4. Προκειμένου για ερειπωμένα ή κατεδαφιστέα ή επικίνδυνα κτίσματα, αντιπροσωπευτικά της τοπικής αρχιτεκτονικής, επιτρέπεται η αναστήλωσή τους έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Οι εργασίες αναστύλωσης εγκρίνονται κατόπιν σχετικής μελέτης και έρευνας από την οποία προκύπτει η ακριβής αρχική μορφή του κτίσματος, και κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.