Προεδρικό διάταγμα 18/12/98b - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έκδοση άδειας ανεγέρσεως νέα οικοδομής, αποκατάστασης, προσθήκης, κατασκευής έργων ή εργασιών, καθαίρεσης ή κατεδάφισης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Ωσαύτως απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για την κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος καθώς και για την καθαίρεση εξοπλισμού ιδιωτών ή δημοσίων χώρων (δηλαδή μάνδρες, λιθοστρώματα, βρύσες, δένδρα κ.λ.π.).

 

2. Απαιτείται υποχρεωτικά προέγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για τις περιπτώσεις δόμησης οικοπέδων με κλίση μεγαλύτερη του 15%, οικοπέδων που γειτνιάζουν με μνημεία ή διατηρητέα κτίσματα, οικοπέδων που περιλαμβάνουν παλιά παραδοσιακά κτίσματα, για επισκευή ή αποκατάσταση παλαιών ή παραδοσιακών κτιρίων και κατασκευών, για κάθε είδους αναστυλώσεις κ.ο.κ.

 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού όπως προβλέπεται από την 27067/1978 (ΦΕΚ 585/Δ/1978) απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Περί διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών... είναι η τελική θεώρηση της οικοδομικής άδειας. Προς τούτο εκτός των άλλων απαιτείται και η υποβολή φωτογραφιών καθώς και η βεβαίωση της Πολεοδομικής Αρχής για την πιστή εφαρμογή των εγκριθέντων από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σχεδίων της μελέτης.

 

4. Για την διαμόρφωση όλων των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του ιστορικού κέντρου Δράμας απαιτείται προηγουμένως έκδοση οικοδομικής άδειας και επιβάλλεται πριν από αυτή ο σχετικός έλεγχος και έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. Στους χαρακτηρισμένους κοινόχρηστους χώρους του ιστορικού κέντρου Δράμας επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα καθιστικά ή υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης, ελαφρές ημιυπαίθριες κατασκευές και να τοποθετούνται μόνιμες επιπλώσεις εξωτερικών χώρων. Οι κατασκευές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στο ανάγλυφο του εδάφους και να μην το καταργούν.

 

6. Οι ειδικοί όροι δόμησης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή ισχύουν τόσο στις περιπτώσεις ανέγερσης νέων κτιρίων όσο και στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης υπάρχοντος κελύφους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.