Προεδρικό διάταγμα 18/8/14

ΠΔ 18-08-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 74 περιοχής 86 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-08-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 74 περιοχής 86 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/2014), 04-09-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014) και ισχύει.

 

5. Την 255/45/1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Αθηναίων νομού Αττικής (ΦΕΚ 80/Δ/1988), όπως ισχύει.

 

6. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/157227/22365/1967/2013 (ΑΔΑ ΒΛ9ΡΓ-Ξ6Ν) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Έγκριση οριστικής μελέτης (αρχιτεκτονικής, στατικής, Η/Μ) αποκατάστασης και προσαρμογής σε νέες χρήσεις διατηρητέου κτιρίου στο 99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, φερόμενης ιδιοκτησίας Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων στην οδό Μιχαήλ Βόδα 99, Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών Αθήνα.

 

7. Το υπ' αριθμόν ΕΓ.3700/12057/2013 έγγραφο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1533/2011 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 124/2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

11. Την 135/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Λευκάδα, 18-08-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.