Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τήρηση Αρχείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων τηρεί αρχείο με τους φακέλους και τα στοιχεία των υποθέσεων που χειρίζεται. Οι φάκελοι και τα στοιχεία αυτά μπορεί να χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά και απόρρητα από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, εφόσον κατά την αιτιολογημένη κρίση της συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.