Προεδρικό διάταγμα 19/9/86

ΠΔ 19-09-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Δήμου Ιερισσού (Νομού Χαλκιδικής) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-09-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Δήμου Ιερισσού (Νομού Χαλκιδικής) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου, (ΦΕΚ 1002/Δ/1986), 22-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφος 1)α).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Την υπ' αριθμόν 29435/1125/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Ιερισσού (Νομού Χαλκιδικής) (ΦΕΚ 479/Δ/1986).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 1/1986 και 2/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ιερισσού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 6/1986 γνωμοδότηση της 4ης συνεδρίασης του συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομού Χαλκιδικής.

 

9. Την υπ' αριθμόν 490/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-09-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.