Προεδρικό διάταγμα 20/4/77

ΠΔ 20-04-1977: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι τώρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-04-1977: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι τώρα, (ΦΕΚ 150/Δ/1977), 14-05-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14 και 17, όπως μετέπειτα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, το άρθρο 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974), το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 128/1974 περί επαναφοράς στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων της αρμοδιότητας εγκρίσεως μελετών τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 319/Α/1974) και αφού είδαμε την 111/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), όπως και την 311/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά το άρθρο 10 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. προστίθεται άρθρο 11, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 11

 

Όταν πρόκειται ν' ανεγερθούν κτίρια Ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, σε οικόπεδα που βρίσκονται έξω από τις πόλεις και οικισμούς, είτε μέσα είτε έξω από τη ζώνη τους, ως και σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς και σε σιδηροδρομικές γραμμές, επιτρέπεται τα κτίρια αυτά να κατασκευασθούν διασκορπισμένα, με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 128/1974 περί επαναφοράς εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων κ.λ.π.}

 

Στον ίδιο Υπουργό των Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος τούτου.

 

Αθήνα, 20-04-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.