Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίφραξις των εκτός της ζώνης των πόλεων ή επί Εθνικών, Επαρχιακών κ.λ.π. οδών γηπέδων επιτρέπεται δια μονίμου κατασκευής, όταν ταύτα έχουν επιφάνεια ουχί μικροτέρα της καθορισθείσης δια των άρθρων 5 και 6 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος 23-10-1928 περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών.

 

2. Το ύψος του περιφράγματος δεν επιτρέπεται εν ουδεμία περιπτώσει να υπερβαίνει τα 2.5 m από του εδάφους.

 

3. Όπου εκ των κειμένων διατάξεων προβλέπεται η τήρησις προκηπίου (πρασιάς) το ύψος του συμπαγούς περιφράγματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1 m από του εδάφους. Άνωθεν τούτου και μέχρι του ύψους των 2.5 m το περίφραγμα δέον να κατασκευάζεται εκ κιγκλιδώματος ή συρματοπλέγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 19-07-1972 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 185/Δ/1972).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.