Προεδρικό διάταγμα 228/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ιατρικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο η' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των Τμημάτων, γιατροί και οδοντίατροι και ο Επιστημονικός Διευθυντής απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους από ένα φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εξαιρούνται οι ιατροί που ανήκουν σε ειδικότητες, που παρέχουν κλινικοεργαστηριακό έργο, όπως καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, οι οποίοι επιτρέπεται μεν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πλην, όμως, δεν επιτρέπεται να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε περισσότερους από έναν φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το λοιπόν ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.