Προεδρικό διάταγμα 22/10/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός της λίμνης απαγορεύεται η ιχθυοκαλλιέργεια και η χρήση ταχύπλοων σκαφών.

 

2. Εντός της λίμνης επιτρέπεται η ιστιοπλοΐα και η κολύμβηση. Επίσης επιτρέπεται η αλιεία από επαγγελματίες αλιείς εγκατεστημένους στη γύρω περιοχή μετά από άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Οι άδειες δεν πρέπει να ξεπερνούν τον αριθμό 30. Τα μηχανοκίνητα μέσα για την αλιεία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από επαγγελματίες αλιείς.

 

3. Επιτρέπεται η χερσαία ιχθυοκαλλιέργεια πέραν των 1500 m από το όριο απαλλοτρίωσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, εφόσον τα νερά της ιχθυοκαλλιέργειας διοχετεύονται εκτός της λεκάνης απορροής. Υπάρχουσες νόμιμες ιχθυοκαλλιέργειες εξακολουθούν να λειτουργούν εφόσον τα νερά που διοχετεύονται στη λεκάνη απορροής είναι καθαρά από κάθε πλευρά, άλλως διατάσσεται η άμεση διακοπή της λειτουργίας τους. Με τη λήξη της άδειας σταματά η λειτουργία τους, χωρίς να επιτρέπεται η παράταση ή ανανέωση της άδειας.

 

4. Για τους οικισμούς που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής επιβάλλεται η κατασκευή στεγανών βόθρων και η διοχέτευση των λυμάτων εκτός της λεκάνης. Επίσης για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησίον της λίμνης (πλαζ Λαμπερού και Πεζούλας) επιβάλλεται η συλλογή των αποβλήτων σε στεγανούς βόθρους και η διοχέτευσή τους εκτός λεκάνης απορροής.

 

5. Τυχόν επεξεργασμένα λύματα και λύματα των στεγανών βόθρων συγκεντρώνονται σε θέσεις που ορίζονται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και της οικεία Διεύθυνση Υγιεινής. Δημόσιες εγκαταστάσεις ασφάλειας, βιολογικού καθαρισμού, συγκέντρωσης απορριμάτων, υδατοδεξαμενές, χωροθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 και την ως άνω 69269/5387/1990 κοινή υπουργική απόφαση.

 

Χώροι συγκέντρωσης απορριμάτων (χωματερές) χωροθετούνται εκτός της λεκάνης απορροής.

 

6. Ίλη η περιοχή που εμπίπτει στο όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. Στα όρια της ζώνης οικιστικού ελέγχου δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων όπως τα όριά τους έχουν καθορισθεί με αποφάσεις του Νομάρχη κατά τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Α/1985). Τα όρια των οικισμών Μεγάλο Ρέμα, Πλακωτό, Ραφήνα Καρίτσης, Μούχα, Κουτσοπάπουλοι, Καστανιάς, Άγιος Νικόλαος Μοσχάτου, Καροπλέσι, Αγία Αγάθη, Ανθηρό, Κουκακαίικα και Γιαννουσαίικα Καροπλεσίου πρέπει να καθορισθούν μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος επί τη βάσει της κατά το χρόνο της δημοσίευσης του νόμου 1337/1983 υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης προσηκόντως τεκμηριούμενης.

 

8. Δάση και δασικές εκτάσεις διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

9. Στις περιοχές που επιτρέπεται η δόμηση, ορίζεται ελάχιστη απόσταση των κτισμάτων από το όριο ρέματος ή ποταμού 50 m.

 

10. Επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης.

 

11. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων επί υποστηλωμάτων.

 

12. Άδειες επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε περιοχές όπου επιτρέπεται βάσει του παρόντος η λειτουργίας τους, εκτελούνται μετά από την τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990), όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.