Προεδρικό διάταγμα 22/10/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχεία 1)α.

 

Η παραπάνω περιοχή είναι ιδιοκτησία της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

1. Ορίζεται από την ισοϋψή καμπύλη 793,10 m. Περιλαμβάνει τη λίμνη, ζώνη μεταβλητού πλάτους στην περίμετρό της, και μια νησίδα. Σε τμήμα της Κοινότητας Μπελοκομύτη λόγω μεγάλων κλίσεων της παραλίμνιας έκτασης το πλάτος της ζώνης αυτής πρακτικά μηδενίζεται.

 

2. Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται κάθε δόμηση, δημιουργία προσβάσεων και κατασκευή εγκαταστάσεων, πλην των απαραιτήτων για την λειτουργία του εργοστασίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, την ύδρευση και την επαγγελματική αλιεία. Απαγορεύεται η κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων για την αλιεία.

 

Όσον αφορά την διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της λίμνης ως προς την ύδρευση και την άρδευση αυτή αποτελεί συναρμοδιότητα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και του με αριθμό 11 συμβουλίου περιοχής νομού Καρδίτσας όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 146/1995 (ΦΕΚ 90/Α/1995).

 

Β. Περιοχές με στοιχεία 1)β.

 

Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν δημόσιες δασικές εκτάσεις, τα όρια των οποίων φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Διεύθυνση Δασικού Κτηματολογίου - Τμήμα Δασολογίου και Ταξινόμησης Γαιών και των αντιστοίχων στοιχείων που χορηγήθηκαν από τις Διευθύνσεις Γεωργίας και Δασών της Νομαρχίας Καρδίτσας.

 

Γ. Περιοχές με στοιχεία 1)γ. (1)γ)1, 1)γ)2, 1)γ)3, 1)γ)4, 1)γ)5, 1)γ)7, 1)γ)8, 1)γ)9 και 1)γ)10).

 

1. Αποτελούν γεωργική γη ειδικών καλλιεργειών

 

(Δενδροφύτευση, μελισσοκομία, αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά κ.λ.π.) στην περίμετρο της λίμνης. Εσωτερικό τους όριο αποτελεί το όριο της περιοχής 1)α ή όρια δασικών εκτάσεων. Το εξωτερικό τους όριο ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

1.γ.1. Εκτείνεται στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Κρυονερίου, Κερασιάς, Πεζούλας και Φυλακτής και τα όρια τους ορίζονται:

 

Βόρεια: Τμήμα του οδικού δικτύου του συγκροτήματος των οικισμών και δασική έκταση.

Ανατολικά: Όριο περιοχής 1)α και δασική έκταση.

Νότια: Βόρειο όριο οικισμού Καλύβια.

Δυτικά: Ζώνη 200 m από το όριο του οδικού δικτύου του δικτύου των οικισμών, όριο του οικισμού Καλύβια Φυλακτής, 200 m από το όριο του οδικού δικτύου του δικτύου των οικισμών όριο οικισμού Κουτσοδήμος, 200 m από το όριο του οδικού δικτύου μέχρι του σημείου α και από εκεί στα σημεία β, γ, δ, ε, ζ, η με τις εξής συντεταγμένες:

 

Σημεία

Χ

Υ

α

19,208

8,810

β

19,220

9,350

γ

18,910

9,650

δ

18,740

9,690

ε

18,640

9,920

ζ

18,770

10,590

η

19,410

10,380

 

1.γ.2. και 1.γ.3. Βρίσκονται στην Κοινότητα Κερασιάς και ορίζονται από το όριο της περιοχής 1)α και δασικές εκτάσεις.

 

1.γ.4. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μορφοβουνίου και τα όρια της ορίζονται:

 

Βόρεια: Δασική έκταση.

Ανατολικά: Δασική έκταση.

Νότια: Οδικό δίκτυο του δικτύου των οικισμών της λίμνης.

Δυτικά: Οδικό δίκτυο του δικτύου των οικισμών και δασική έκταση.

 

1.γ.5. Εμπίπτει στην Κοινότητα Λαμπερού και τα όρια της ορίζονται:

 

Βόρεια: Όριο περιοχής 1)α (ιδιοκτησία Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού).

Ανατολικά: Όριο του οικισμού Αγίου Αθανασίου.

Δυτικά, Νότια: Δασική έκταση.

 

1.γ.7. Βρίσκεται στην Κοινότητα Καστανιάς και τα όρια της ορίζονται:

 

Βόρεια: Περιοχή 1)α και δασική έκταση.

Ανατολικά: Δασική έκταση.

Νότια: Όριο οικισμού Μούχα, και οδικό δίκτυο του δικτύου των οικισμών.

Δυτικά: Περιοχή 1)α, οδικό δίκτυο του δικτύου των οικισμών και δασική έκταση.

 

1.γ.8. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μπελοκομύτη και τα όρια της ορίζονται:

 

Βορειοδυτικά: Οδικό δίκτυο.

Ανατολικά: Δυτικό όριο του οικισμού Μπελοκομύτη.

Νότια: Όριο της περιοχής 1)α.

 

1.γ.9. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μπελοκομύτη και τα όρια της ορίζονται:

 

Βόρεια: Περιοχή 1)α και δασική έκταση.

Ανατολικά: Δασική έκταση.

Νότια: Δασική έκταση και τμήμα του οδικού δικτύου των οικισμών.

Δυτικά: Δασική έκταση.

 

1)γ)10. Εκτείνεται στις Κοινότητες Πεζούλας και Νεοχωρίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Περιοχή 1)α και όριο του οικισμού Καλύβια Πεζούλας.

Ανατολικά: Περιοχή 1)α και δασική έκταση.

Νότια: Δασική έκταση.

 

Δυτικά: Όριο του οικισμού Νεοχώρι, 200 m από τον άξονα του οδικού δικτύου του δικτύου των οικισμών και δασική έκταση μέχρι του σημείου φ (χ = 24500, y = 6150) και από εκεί ζώνη 100 m από το όριο του οδικού δικτύου του δικτύου των οικισμών μέχρι το όριο του οικισμού Καλύβια Πεζούλας.

 

2. Για τις παραπάνω περιοχές το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

3. α) Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η δόμηση.

 

β) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται σε άρτια γήπεδα και σε γήπεδα τα οποία έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα η κατασκευή μικρής αποθήκης για φύλαξη εργαλείων εμβαδού μέχρι 25 m2 και ύψους μέχρι 2,50 m και σε απόσταση 50 m τουλάχιστον από τα όρια του οδικού δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω γήπεδα είναι καλλιεργούμενα μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας.

 

4. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε δημόσιου έργου απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης. (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

Δ. Περιοχές με στοιχεία 1.δ. (1)δ)1, 1)δ)2, 1)δ)3, 1)δ)4, 1)δ)5, 1)δ)6, 1)δ)7, 1)δ)8, 1)δ)9, 1)δ)10 και 1)δ)11).

 

Αποτελούν Γεωργική γη ειδικών καλλιεργειών και χρήσεων αναψυχής.

 

1. Τα όρια τους ειδικότερα ορίζονται ως εξής:

 

1.δ.1. Βρίσκεται στην Κοινότητα Κρυονερίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βορειοανατολικά: Όριο της περιοχής 1.γ.1.

Νοτιοδυτικά: Δασική έκταση και τμήματα θ-ι, κ-λ και μ-α που ορίζονται ως εξής:

 

Σημεία

Χ

Υ

θ

20,350

7,080

ι

20,230

7,190

κ

19,730

7,180

λ

19,610

7,970

μ

19,240

8,580

α

19,280

8,810

 

1.δ.2. Βρίσκεται στην Κοινότητα Κερασιάς και ορίζεται από δασικές εκτάσεις.

 

1.δ.3. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μορφοβουνίου και ορίζεται από δασικές εκτάσεις και την περιοχή 1)α.

 

1.δ.4. Βρίσκεται στην Κοινότητα Καστανιάς και τα όρια της ορίζονται:

 

Βορειοανατολικά: Οδικό δίκτυο του δικτύου των οικισμών και όριο δασικής έκτασης.

Νότια: Δασική έκταση και οδικό δίκτυο.

Δυτικά: Δασική έκταση.

 

1.δ.5. Βρίσκεται στην Κοινότητα Καστανιάς και τα όρια της ορίζονται:

 

Βόρεια: Οδικό δίκτυο.

Ανατολικά, Νότια, Δυτικά: Δασική έκταση και όριο της περιοχής 1.γ.7.

 

1.δ.6. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μπελοκομύτη και ορίζεται από το οδικό δίκτυο του δικτύου των οικισμών και δασικές εκτάσεις.

 

1.δ.7. Βρίσκεται στην Κοινότητα Νεοχωρίου και κατά μικρό τμήμα στην Κοινότητα Μπελοκομύτη και τα όρια της ορίζονται:

 

Βόρεια: Νότιο όριο του οικισμού Νεοχωρίου και δασική έκταση.

Ανατολικά, Νότια: Δασική έκταση.

Δυτικά: Δασική έκταση και όριο του οικισμού Νεοχωρίου.

 

1.δ.8. Βρίσκεται στην Κοινότητα Νεοχωρίου και τα όρια της ορίζονται:

 

Βόρεια: Δασική έκταση.

Ανατολικά: Δυτικό όριο της περιοχής 1.γ.10 και δασική έκταση.

Νότια: Όριο οικισμού Νεοχώρι.

Δυτικά: Δασική έκταση και όριο ζώνης 500 m προς δυσμάς από το δυτικό όριο της περιοχής 1)γ)10.

 

1.δ.9. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μπελοκομύτη και ορίζεται από δασικές εκτάσεις.

 

1)δ)10. Βρίσκεται στην Κοινότητα Νεοχωρίου και τα όρια της ορίζονται:

 

Βορειοανατολικά: Δασική έκταση.

Νότια: Οδικό δίκτυο και δασική έκταση.

Δυτικά: Δασική έκταση.

 

1)δ)11. Βρίσκεται στην Κοινότητα Νεοχωρίου και τα όρια της ορίζονται:

 

Βορειοανατολικά, Νοτιοανατολικά: Όριο του οικισμού Νεοχωρίου.

Νοτιοδυτικά, Δυτικά: Δασική έκταση.

 

2. Για τις παραπάνω περιοχές το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

3. α) Στις περιοχές αυτές, σε άρτια γήπεδα και σε γήπεδα τα οποία έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα επιτρέπεται μόνο η κατασκευή μικρής αποθήκης για τη φύλαξη εργαλείων εμβαδού μέχρι 25 m2 και ύψους μέχρι 2,50 m και σε απόσταση 50 m τουλάχιστον από τα όρια του οδικού δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι τα γήπεδα είναι καλλιεργούμενα ύστερα από βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας.

 

β) Επίσης επιτρέπεται και μόνο σε άρτια γήπεδα η ανέγερση μικρών κτισμάτων μέγιστου εμβαδού μέχρι 80 m2 και ύψους μέχρι 3,5 m προσαυξημένο κατά 1,8 m για την στέγη, με χρήση αναψυκτηρίων - χώρων διημέρευσης, χωρίς δυνατότητα παροχής διανυκτέρευσης, και εφ' όσον πληρούνται οι περιορισμοί ως προς την αποχέτευση των λυμάτων.

 

4. Για τις περιοχές 1.δ.1., 1.δ.2, 1.δ.4, 1.δ.5, 1.δ.6, 1.δ.8, 1.δ.9, 1.δ.10 και 1.δ.11 και μόνο σε άρτια γήπεδα επιτρέπονται κατοικίες για χρήση αγροτουρισμού εφ' όσον υπάρχει αντίστοιχη εκμετάλλευση και πληρούνται οι προϋποθέσεις αγροτουριστικής επένδυσης, με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου 120 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3,5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,8 m για την κατασκευή στέγης.

 

Ε. Περιοχές με στοιχεία 1)ε. (1.ε.1, 1.ε.2, 1.ε.3, 1.ε.4 και 1.ε.5).

 

Ιδιωτικές δασικές εκτάσεις και ειδικότερα:

 

1.ε.1. Μοναστηριακή Ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Κορώνης, στο όριο των Κοινοτήτων Μοσχάτου και Μεσενικόλα.

 

1.ε.2. Ιδιωτικό δάσος στη θέση Κτίρια - Μέγας Κάμπος - Καρταλική στην Κοινότητα Καστανιάς.

 

1.ε.3. Ιδιωτικό δάσος στη θέση Σπαθαρέικα στα όρια των Κοινοτήτων Καστανιάς - Καροπλεσίου.

 

1.ε.4. Ιδιωτικό δάσος στη θέση Κουλοχέρη της Κοινότητας Καρίτσης.

 

1.ε.5. Ιδιωτικό δάσος στη θέση Μπελάγια της Κοινότητας Πεζούλας.

 

ΣΤ. Περιοχές με στοιχεία 1)ζ προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων:

 

Ύψωμα Τσούκα βρίσκεται στην Κοινότητα Καστανιάς όπως φαίνεται με στοιχεία Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Ζ1 και Α1 στα διαγράμματα του άρθρου 1 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:

 

Σημεία

Χ

Υ

Α1

-15,028

-1,837

Β1

-14,412

-1,900

Γ1

-14,520

-2,034

Δ1

-14,730

-2,145

Ε1

-14,886

-2,155

Ζ1

-15,035

-2,040

 

Θέση Παλαιόκαστρο βρίσκεται στην Κοινότητα Μορφοβουνίου όπως φαίνεται με στοιχεία Α2, Β2, Γ2, Δ2, Α2 στα διαγράμματα του άρθρου 1 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:

 

Σημεία

Χ

Υ

Α2

-17,322

12,485

Β2

-16,865

11,485

Γ2

-17,085

11,115

Δ2

-18,300

11,785

 

Θέση Παλαιοκαστράκι βρίσκεται στην Κοινότητα Μεσενικόλα όπως φαίνεται με στοιχεία Α3, Β3, Γ3, Δ3, Ε3, Α3 στα διαγράμματα του άρθρου 1 και ορίζεται από τις εξής συντεταγμένες:

 

Σημεία

Χ

Υ

Α3

-17,255

9,280

Β3

-17,110

9,295

Γ3

-17,085

9,250

Δ3

-17,130

9,025

Ε3

-17,275

9,055

 

Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα οικοδομική ή χωματουργική (εκσκαφές, επιχώσεις).

 

Οποιαδήποτε δραστηριότητα (όπως διαμόρφωση υπαιθρίων χώρων, καλλιέργειες κ.λ.π.) επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Ζ. Περιοχές με στοιχείο 2)α (2)α)1, 2)α)2 και 2)α)3).

 

Γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας.

 

1. Τα όρια των παραπάνω περιοχών ορίζονται ως εξής:

 

2.α.1. Γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο τμήμα της στην Κοινότητα Κερασιάς και κατά μικρό τμήμα στην Κοινότητα Κρυονερίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Δασική έκταση.

Ανατολικά: Δασική έκταση και όριο της περιοχής 1.γ.1.

Νότια: Οδικό δίκτυο.

Δυτικά: Οδικό δίκτυο προς Αργιθέα.

 

2.α.2. Περιλαμβάνει την εκτεταμένη γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας που εκτείνεται στις κοινότητες Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου και Μοσχάτου και τα όρια της ορίζονται:

 

Βόρεια: Βορειοανατολικά: Όριο της Αρχαιολογικής περιοχής Παλαιόκαστρο, διέρχεται στη συνέχεια από τα σημεία 35 - 39, ακολουθεί τη νέα χάραξη της οδού Μητρόπολης - Μεσενικόλα όριο δασικής έκτασης.

 

Βορειοανατολικά: Διέρχεται από τα σημεία 40 - 41 μέχρι το όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου με εξαίρεση δομημένη έκταση στον Άγιο Νικόλα κοντά στις εγκαταστάσεις Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

Νοτιοδυτικά, Νότια: Όρια ζώνης οικιστικού ελέγχου, όρια δασικής έκτασης, στη συνέχεια διέρχεται από τα σημεία 42 - 47 και στη συνέχεια ακολουθεί όριο δασικής έκτασης.

 

Δυτικά: Όριο δασικής έκτασης, ανατολικό και βόρειο όριο του αρχαιολογικού χώρου Παλαιοκαστράκι, δασική έκταση, ανατολικό όριο του οικισμού Μεσενικόλα και οδικό δίκτυο μέχρι τη συνάντησή του με το Νοτιοδυτικό όριο του αρχαιολογικού χώρου Παλαιόκαστρο.

 

Οι συντεταγμένες των σημείων 35 - 47 είναι οι εξής:

 

Σημεία

Χ

Υ

35

-16,940

11,375

36

-16,840

11,330

37

-16,320

11,360

38

-16,100

11,525

39

-15,800

11,610

40

-14,850

10,150

41

-14,120

97,700

42

-15,560

8,050

43

-15,330

8,020

44

-15,210

8,070

45

-15,045

8,050

46

-14,810

8,110

47

-14,560

8,255

 

2.α.3. Γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας που βρίσκεται στην κοινότητα Μεσενικόλα στο Ανατολικό τμήμα της και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια, Ανατολικά, Νοτιοανατολικά: Όριο ζώνης οικιστικού ελέγχου.

Βορειοδυτικά, Δυτικά, Νοτιοδυτικά: Διέρχεται από τα σημεία 1 - 34 με τις εξής συντεταγμένες:

 

Σημεία

Χ

Υ

1

-13,939

12,882

2

-13,933

12,761

3

-13,975

12,675

4

-14,047

12,652

5

-14,171

12,694

6

-14,266

12,608

7

-14,478

12,588

8

-14,477

12,660

9

-14,501

12,602

10

-14,457

12,516

11

-14,522

12,467

12

-14,375

12,332

13

-14,317

12,188

14

-14,322

12,051

15

-14,398

11,988

16

-14,470

11,978

17

-14,605

12,057

18

-14,634

12,021

19

-14,579

11,936

20

-14,599

11,877

21

-14,646

11,810

22

-14,566

11,787

23

-14,482

11,685

24

-14,484

11,532

25

-14,408

11,367

26

-14,438

11,309

27

-14,373

11,279

28

-14,159

11,023

29

-14,077

11,074

30

-13,990

11,031

31

-13,931

10,943

32

-13,888

10,930

33

-13,725

11,044

34

-13,595

11,032

 

2. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται:

 

δεξαμενές - υδατοδεξαμενές,
θερμοκήπια,
αντλητικές εγκαταστάσεις,
φρέατα,
δημόσιες ή κοινοτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης - διαλογής προϊόντων της περιοχής,
κτίρια κοινής ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος).

 

Κατ' εξαίρεση των παραπάνω σε καλλιεργούμενα γήπεδα (με βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας), επιτρέπεται η κατασκευή μικρής αποθήκης για φύλαξη εργαλείων εμβαδού μέχρι 25 m2 και σε απόσταση 50 m τουλάχιστον από το όριο του οδικού δικτύου.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Α/1985), όπως ισχύει, χωρίς τις παρεκκλίσεις.

 

Η. Περιοχές με στοιχεία 2)β (2)β)1, έως και 2)β)32).

 

Γη γεωργικών και λοιπών χρήσεων.

 

1. Τα όρια των παραπάνω περιοχών ορίζονται ως εξής:

 

2.β.1. Βρίσκεται στην Κοινότητα Κρυονερίου.

 

Βόρεια: Νότιο όριο του οικισμού Κρυονερίου και τμήμα του οδικού δικτύου.

Ανατολικά: Δυτικά όρια των περιοχών 1.γ.1 και 1.δ.1.

Νότια: Δασική έκταση.

Νοτιοδυτικά: Ευθεία που ορίζεται από τα σημεία y (χ = 18,450 y = 8,050) και ω (18,200 y = 8,250).

Δυτικά: Δασική έκταση.

 

2.β.2. Βρίσκεται στις Κοινότητες Κερασιάς και Κρυονερίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Νότιο όριο του οικισμού Κερασιά, οδικό δίκτυο και όριο της περιοχής 1.γ.1.

Ανατολικά: Όριο της περιοχής 1.γ.1.

Νότια: Δασική έκταση, βόρειο όριο του οικισμού Κρυονέρι και οδικό δίκτυο.

Δυτικά: Δασική έκταση.

 

2.β.3. Βρίσκεται επίσης στην Κοινότητα Κερασιάς και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Όριο ζώνης οικιστικού ελέγχου.

Βορειοανατολικά: Οδικό δίκτυο προς Αργιθέα.

Νοτιοανατολικά, Νότια, Δυτικά: Δασική έκταση.

 

2.β.4., 2.β.5. Βρίσκονται επίσης στην Κοινότητα Κερασιάς και οριοθετούνται από δασικές εκτάσεις.

 

2.β.6. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μορφοβουνίου οριοθετείται από δασικές εκτάσεις.

 

2.β.7. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μορφοβουνίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Νότιο όριο οικισμού Μορφοβούνι.

Ανατολικά, Νότια, Δυτικά: Δασικές εκτάσεις.

 

2.β.8. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μορφοβουνίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια, Βορειοανατολικά: Δασικές εκτάσεις.

Νοτιοανατολικά, Νότια: Το βόρειο όριο της περιοχής 2.α.2.

Δυτικά: Ανατολικό όριο του αρχαιολογικού χώρου Παλαιόκαστρο.

 

2.β.9. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μορφοβουνίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Όριο ζώνης οικιστικού ελέγχου.

Ανατολικά: Δυτικό όριο της περιοχής 2.α.3.

Νοτιοανατολικά: Δασική έκταση.

Νοτιοδυτικά: Οδικό δίκτυο νέας σύνδεσης Μητρόπολη - Μεσενικόλα.

Δυτικά: Δασική έκταση.

 

2)β)10. Βρίσκεται στην Κοινότητα Μοσχάτου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Νότιο όριο της περιοχής 2)α)2.

Νοτιοανατολικά, Νοτιοδυτικά: Δασική έκταση.

 

2.β)11. Βρίσκεται στην Κοινότητα Λαμπερού.

 

Οριοθετείται από δασικές εκτάσεις και το όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου προς Ανατολικά, Νοτιοανατολικά.

Δυτικά, Βορειοδυτικά: Όριο του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και δασικές εκτάσεις.

 

2.β)12. Βρίσκεται στην Κοινότητα Καστανιάς και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Δασική έκταση.

Βορειοανατολικά: Όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου.

Νοτιοανατολικά, Νότια: Δασική έκταση.

Δυτικά: Ανατολικό όριο του οικισμού Καστανιά και δασική έκταση.

 

2.β)13. Βρίσκεται επίσης στην Κοινότητα Καστανιάς και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Δασική έκταση.

Νότια: Όριο ζώνης οικιστικού ελέγχου.

 

2.β)14. Βρίσκεται επίσης στην Κοινότητα Καστανιάς και τα όριά της ορίζονται:

Βόρεια: Οδικό δίκτυο συγκροτήματος των οικισμών και δασική έκταση.

Ανατολικά, Νοτιοανατολικά: Οδός Καρίτσα - Ανθηρό και δασική έκταση.

Νοτιοδυτικά, Δυτικά: Δασική έκταση.

 

2.β)15 έως 2.β)18. Καλύπτουν το σύνολο των Γεωργικών εκτάσεων της Κοινότητας Καροπλεσίου. Οριοθετούνται από δασικές εκτάσεις και από οικισμούς μη οριοθετημένους όπως τα όριά τους φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 σε κλίμακα 1:10.000.

 

2.β)19. Μικρή γεωργική έκταση Νοτιοανατολικά του οικισμού Κέδρος της Κοινότητας Μπελοκομύτη που ορίζεται από δασικές εκτάσεις και από το μη εγκεκριμένο όριο του οικισμού όπως τα όριά τους φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 σε κλίμακα 1:10000.

 

2.β.20 έως 2.β)24. Βρίσκονται στην Κοινότητα Καρίτσης.

 

Οριοθετούνται από δασικές εκτάσεις, από το εγκεκριμένο όριο του οικισμού Καρίτσα και από τα μη εγκεκριμένα όρια των οικισμών Μέγα Ρέμα, Πλακωτό και Ραφήνα, όπως τα όριά τους φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 σε κλίμακα 1:10.000.

 

2.β)25. Βρίσκεται στο όριο των Κοινοτήτων Καρύτσης και Καρβασαρά και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Οικισμός Μέγα Ρέμα και δασική έκταση.

Ανατολικά: Δασική έκταση.

Νότια: Δασική έκταση και όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου.

Δυτικά: Δασική έκταση.

 

2.β)26. Βρίσκεται στην Κοινότητα Νεοχωρίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Ανατολικά, Βορειοανατολικά: Όριο της περιοχής 1.δ.8.

Νοτιοδυτικά: Δασική έκταση.

 

2.β)27. Βρίσκεται στην Κοινότητα Πεζούλας και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια: Επαρχιακός δρόμος, δασική έκταση και νότιο όριο των οικισμών, Καλύβια και Καλύβια Φυλακτής.

Ανατολικά: Όριο της περιοχής 1.γ.1, όριο του οικισμού Καλύβια Πεζούλας και όριο της περιοχής 1.γ)10.

Νότια: Δασική έκταση.

Δυτικά: Ανατολικό όριο οικισμού Πεζούλα και δασική έκταση.

 

2.β)28. Βρίσκεται στην Κοινότητα Φυλακτής. Περιβάλλεται από δασικές εκτάσεις.

 

2.β)29. Βρίσκεται επίσης στην Κοινότητα Φυλακτής και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια, Ανατολικά, Δυτικά: Δασική έκταση.

Νότια: Όριο οικισμού Φυλακτής.

 

2.β)30. Βρίσκεται επίσης στην Κοινότητα Φυλακτής και τα όριά της ορίζονται:

 

Βορειοδυτικά ορίζεται από τα σημεία 48 - 51 με τις εξής συντεταγμένες:

 

Σημεία

Χ

Υ

48

17,030

6,390

49

17,130

6,340

50

17,240

6,550

51

17,470

6,355

 

Βόρεια, Ανατολικά, Νότια, Δυτικά: Δασικές εκτάσεις και εγκεκριμένο όριο των οικισμών Φυλακτής και Πεζούλα Φυλακτής.

 

2.β)31. Μικρές γεωργικές εκτάσεις στην Κοινότητα Κρυονερίου. Οριοθετούνται από δασικές εκτάσεις, από το δυτικό όριο των περιοχών 1.γ.1 και 1.δ.1 και από το όριο του οικισμού Καλύβια Φυλακτής.

 

2.β)32. Βρίσκεται στα όρια των Κοινοτήτων Μεσενικόλα και Μορφοβουνίου. Ορίζεται από την περιοχή 2.α.2 και δασικές εκτάσεις.

 

2. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από την παραγράφου 2 της ενότητας Ζ για τις περιοχές 2)α και επιπλέον επιτρέπονται:

 

Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

 

Η κατασκευή μικρών κτηνοτροφικών μονάδων σε θέσεις τέτοιες που να μην απειλείται η δημόσια υγεία και να μη θίγεται η αισθητική του τοπίου και το περιβάλλον μετά από έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας.

 

Κατοικία με εμβαδόν κτιρίου μέχρι 120 m2 και ύψος 3,5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,8 m για τη στέγη.

 

Κατοικία για χρήση αγροτουρισμού εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αγροτουριστικής επένδυσης. Στις περιπτώσεις αυτές η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 m2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3,5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,8 m για την κατασκευή στέγης.

 

3. α) Κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 10 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρεμμάτων.

 

γ) Το προηγούμενο εδάφιο β δεν ισχύει για τις χαμηλής όχλησης βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες και την κατοικία.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Α/1985), όπως ισχύει, χωρίς τις παρεκκλίσεις.

 

Θ. Περιοχές με στοιχείο 2)γ (2)γ)1, 2)γ)4, 2)γ)5 και 2)γ)6).

 

Περιοχές οργανωμένης κτηνοτροφίας.

 

Ειδικότερα:

 

1. Τα όρια των παραπάνω περιοχών ορίζονται ως εξής:

 

2.γ.1. Βρίσκεται στην Κοινότητα Κρυονερίου και τα όριά της ορίζονται:

 

Βόρεια, Νοτιοανατολικά, Δυτικά: Δασική έκταση.

Βορειοανατολικά: Όριο της περιοχής 2.β.1.

 

2.γ.4. Βρίσκεται στην Κοινότητα Καρβασαρά. Οριοθετείται από δασικές εκτάσεις.
2.γ.5, 2.γ.6. Βρίσκονται στα όρια των Κοινοτήτων Καρίτσης και Νεοχωρίου. Περιβάλλονται από δασικές εκτάσεις.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται:

 

Η κατασκευή πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων με μέγιστο ύψος 3 m, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας και της Υγειονομικής Διεύθυνσης.
Η εγκατάσταση μικρών μονάδων αγροτουρισμού συμβατές με την παραπάνω δραστηριότητα εφόσον πληρούνται οι όροι αγροτουριστικής επένδυσης.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η δομημένη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβεί τα 200 m2 με μέγιστο ύψος 3,5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,8 για την κατασκευή στέγης.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν, χωρίς τις παρεκκλίσεις.

 

Ι. Περιοχές με στοιχείο 2)δ (βοσκότοποι).

 

Είναι περιοχές ελεύθερης βοσκής και περιβάλλονται από δασικές εκτάσεις και επιτρέπονται κατασκευές για βελτίωση των βοσκοτόπων σύμφωνα με προγράμματα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.