Προεδρικό διάταγμα 22/9/88c

ΠΔ 22-09-1988: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της συνοικίας Α. Καράμπαμπα δήμου Χαλκιδέων και της κοινότητας Δροσιάς (νομού Ευβοίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-09-1988: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της συνοικίας Α. Καράμπαμπα δήμου Χαλκιδέων και της κοινότητας Δροσιάς (νομού Ευβοίας), (ΦΕΚ 731/Δ/1988), 13-10-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφος 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979) και ειδικότερα τα άρθρα 49 παράγραφος 2)α περίπτωση β και 74.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9, 12 (παράγραφος 6), 11, 15 και 16 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Την υπ αριθμόν 13074/319/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Χαλκιδέων (νομού Ευβοίας) (ΦΕΚ 137/Δ/1987).

 

7. Την υπ αριθμόν 33706/1631/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 2, 3, 4, 5. 6 και 7 της συνοικίας Α Καράμπαμπα του δήμου Χαλκιδέων (νομού Ευβοίας).

 

8. Την υπ αριθμόν 27959/1481/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 3 της συνοικίας Α Καράμπαμπα του δήμου Χαλκιδέων (νομού Ευβοίας).

 

9. Την υπ αριθμόν 260347/1987 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας Περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας (ΦΕΚ 83/Β/1987).

 

10. Την υπ αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

11. Την υπ αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

12. Τα από 27-01-1987 και 13-02-1987 πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής δημοσίων χορτολιβαδικών εκτάσεων.

 

13. Τις υπ αριθμόν 56/1984, 84/1985, 100Β/1985, 100Α/1985, 117/1985 και 164/1987 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Χαλκιδέων και τις υπ αριθμόν 38/1985 και 99/1987 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Δροσιάς.

 

14. Τις υπ αριθμόν 2/πρακτικό 8/1986, 3/πρακτικό 9/1986, 1/πρακτικό 10/1986, 1/πρακτικό 28/1986, 1/πρακτικό 29/1986, 1/πρακτικό 30/1986, 1/πρακτικό 31/1986, 3 και 4/πρακτικό 32/1986 και τη συμπληρωματική της 7/πρακτικό 2/1987, 2/πρακτικό 44/1986 και 1/πρακτικό 16/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ευβοίας.

 

15. Τα υπ αριθμόν 1651/10-04-1980 και Ζ/2704/30-07-1987 έγγραφα του Δασαρχείου Χαλκίδας.

 

16. Τις υπ αριθμόν 472/88 και 555/88 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-09-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.