Προεδρικό διάταγμα 23/7/85

ΠΔ 23-07-1985: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και Αιγάλεω (Αττικής), κατάργηση προκηπίων, καθορισμός αποστάσεων των κτιρίων και χρήσεως γης κατά μήκος της Ιεράς Οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-07-1985: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και Αιγάλεω (Αττικής), κατάργηση προκηπίων, καθορισμός αποστάσεων των κτιρίων και χρήσεως γης κατά μήκος της Ιεράς Οδού, (ΦΕΚ 391/Δ/1995), 25-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεως κ.λ.π., προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1065/1980 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 168/Α/1980) και ειδικότερα το άρθρο 27 (παράγραφος 3).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παράγραφος 1).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 81/1980 περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπόμενης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

6. Το γεγονός ότι η προθεσμία του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος πέρασε άπρακτη για το Δήμο της Αθήνας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 134/1984 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω.

 

8. Την υπ' αριθμόν 100/1984 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Την υπ' αριθμόν 544/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.