Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 85c

ΠΔ 24-10-1985: Επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-10-1985: Επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης, (ΦΕΚ 721/Δ/1985), 24-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα, το άρθρο 62 (παράγραφοι 1 και 2).

 

3. Τις διατάζεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 11 (παράγραφοι 2 και 6).

 

6. Το γεγονός ότι δεν καθορίστηκε τιμή μονάδος αποζημιώσεως.

 

7. Την υπ' αριθμόν 60/1985 γνωμοδότηση τού Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης (νομού Μεσσηνίας).

 

8. Την υπ' αριθμόν 233/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Την υπ' αριθμόν 783/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 24-10-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.