Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 85d

ΠΔ 24-10-1985: Έγκριση, πολεοδομικής μελέτης περιοχής του δήμου Μενεμένης (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-10-1985: Έγκριση, πολεοδομικής μελέτης περιοχής του δήμου Μενεμένης (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου, (ΦΕΚ 706/Δ/1985), 27-11-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) 13 και 43 (παράγραφοι 3 και 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα το άρθρο 25B.

 

5. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 28112/356/1985 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 205/Β/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 26249/926/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 323/Δ/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 59964/2514/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης περιοχής του δήμου Μενεμένης.

 

8. Τις υπ' αριθμόν 2/1984, 48/1985 και 77/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μενεμένης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 141/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 768/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 24-10-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.