Προεδρικό διάταγμα 24/6/85b

ΠΔ 24-06-1985: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Πολίχνης Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση στεγαστικού προγράμματος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-06-1985: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Πολίχνης Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση στεγαστικού προγράμματος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, (ΦΕΚ 348/Δ/1985), 19-07-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις, του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 6) και 26, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και ειδικότερα τα άρθρα 32, 34 (παράγραφος 1), 35 και 38 (παράγραφος 2), όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και ειδικότερα το άρθρο 4.

 

4. Τη υπ' αριθμόν 182/1984 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολίχνης (Θεσσαλονίκης).

 

5. Την υπ' αριθμόν 8/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νομού Θεσσαλονίκης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 398/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-04-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.