Προεδρικό διάταγμα 24/7/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών των ανεγειρομένων εντός των περιοχών των οποίων οι συντελεστές δομήσεως καθορίζονται δια του προηγουμένου, καθορίζονται ως ο κάτωθι πίνακας:

 

Περιοχές

Καθορισθείς δια του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστής δομήσεως

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος των κτιρίων

Μέγιστο ύψος προσόψεως

I

3,60

5 όροφοι και 1 σε εσοχή

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

II

3,00

5 όροφοι και 1 σε εσοχή

21,00

κατά ΓΟΚ

II (Λοιπές περιοχές)

3,00

5 όροφοι και 1 σε εσοχή

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

III (Πέραμα)

2,60

5

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26-03-1969 διατάγματος (ΦΕΚ 83/Δ/1969)

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26-03-1969 διατάγματος (ΦΕΚ 83/Δ/1969)

IV (Νέα Σμύρνη)

2,40

5

18,00

κατά ΓΟΚ

IV (Παλαιό Φάληρο)

2,40

8

23,00

κατά ΓΟΚ

IV (Παλαιό Φάληρο στο οποίο ισχύει ως σύστημα το συνεχές)

2,40

8

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

V (Νέο Ικόνιο)

2,00

4

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26-03-1969 διατάγματος (ΦΕΚ 83/Δ/1969)

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26-03-1969 διατάγματος (ΦΕΚ 83/Δ/1969)

VI (στον οποίο ισχύει ως σύστημα το συνεχές)

1,80

5

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

VI

1,80

6

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

VII (Υμηττός - Λόφος Γερμανού)

1,40

2

7,00

κατά ΓΟΚ

VΙΙ (Δάφνη Κυνοσάργους)

1,40

3

11,00

κατά ΓΟΚ

VII (Λοιπές περιοχές)

1,40

5

17,00

κατά ΓΟΚ

VIII

1,20

5

17,00

κατά ΓΟΚ

ΙΧ

1,00

4

14,00

κατά ΓΟΚ

Χ

0,80

5

17,00

κατά ΓΟΚ

XI

0,60

3

11,00

κατά ΓΟΚ

ΧΙΙ

0,40

2

7,00

κατά ΓΟΚ

XIII

0,30

2

7,00

κατά ΓΟΚ

XIV (Βουλιαγμένη - Ξενοδοχεία)

0,15

3

11,00

κατά ΓΟΚ

ΧV (Από πέρατος ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου μέχρι της θαλάσσης κατά μήκος της ακτής)

0,05

1

5,50

-

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 10-10-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 618/Δ/1979).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.