Προεδρικό διάταγμα 10/10/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο πίνακας του άρθρου 2 του από 24-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών και όρων δομήσεως εις περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΦΕΚ 376/Δ/1978), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{

Περιοχές

Καθορισθείς δια του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστής δομήσεως

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος των κτιρίων

Μέγιστο ύψος προσόψεως

I

3,60

5 όροφοι και 1 σε εσοχή

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

II

3,00

5 όροφοι και 1 σε εσοχή

21,00

κατά ΓΟΚ

II (Λοιπές περιοχές)

3,00

5 όροφοι και 1 σε εσοχή

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

III (Πέραμα)

2,60

5

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26-03-1969 διατάγματος (ΦΕΚ 83/Δ/1969)

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26-03-1969 διατάγματος (ΦΕΚ 83/Δ/1969)

IV (Νέα Σμύρνη)

2,40

5

18,00

κατά ΓΟΚ

IV (Παλαιό Φάληρο)

2,40

8

23,00

κατά ΓΟΚ

IV (Παλαιό Φάληρο στο οποίο ισχύει ως σύστημα το συνεχές)

2,40

8

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

V (Νέο Ικόνιο)

2,00

4

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26-03-1969 διατάγματος (ΦΕΚ 83/Δ/1969)

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26-03-1969 διατάγματος (ΦΕΚ 83/Δ/1969)

VI (στον οποίο ισχύει ως σύστημα το συνεχές)

1,80

5

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

VI

1,80

6

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

VII (Υμηττός - Λόφος Γερμανού)

1,40

2

7,00

κατά ΓΟΚ

VΙΙ (Δάφνη Κυνοσάργους)

1,40

3

11,00

κατά ΓΟΚ

VII (Λοιπές περιοχές)

1,40

5

17,00

κατά ΓΟΚ

VIII

1,20

5

17,00

κατά ΓΟΚ

ΙΧ

1,00

4

14,00

κατά ΓΟΚ

Χ

0,80

5

17,00

κατά ΓΟΚ

XI

0,60

3

11,00

κατά ΓΟΚ

ΧΙΙ

0,40

2

7,00

κατά ΓΟΚ

XIII

0,30

2

7,00

κατά ΓΟΚ

XIV (Βουλιαγμένη - Ξενοδοχεία)

0,15

3

11,00

κατά ΓΟΚ

ΧV (Από πέρατος ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου μέχρι της θαλάσσης κατά μήκος της ακτής)

0,05

1

5,50

-

}Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.