Προεδρικό διάταγμα 24/9/76 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των οικοπέδων των κειμένων εντός των περιοχών των αναφερομένων στο παρόν διάταγμα δεν επιτρέπεται εν πάση περιπτώσει ή ανέγερσις ενιαίας οικοδομής με εμβαδόν επιφανείας μεγαλύτερο από το εμβαδόν το προκύπτον εκ του πολλαπλασιασμού της ελαχίστης αρτιότητας του οικοπέδου επί το μέγιστον επιτρεπόμενο ποσοστόν καλύψεως αυτού.

 

2. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου δια τα οικόπεδα του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο 6 του παρόντος της περιοχής Βάρκιζας το εμβαδόν επιφανείας ανεγέρσεως ενιαίας οικοδομής ορίζεται κατ ανώτατον όριον εις 250 m2 άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το από 15-06-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 225/Δ/1977).

 

3. (πρώην 2) Επιτρέπεται όμως υπό τους αυτούς ως άνω περιορισμού ή ανέγερσις πλείστων της μιας οικοδομών το συνολικόν εμβαδόν των οποίων θα έχει ως όριον την μεγίστη επιτρεπομένη κάλυψη του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.