Προεδρικό διάταγμα 24/9/76 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια τον προϋφιστάμενο του έτους 1923 οικισμό Λεγρενά του Δήμου Λαυρεωτικής ως κάτωθι:

 

1. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 1.20.

 

2. Το ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων ορίζεται:

 

Το ισχύον τοιούτον βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του από 15-10-1973 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 11/Δ/1968), ως τούτο συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως (ΦΕΚ 298/Δ/1973), ήτοι 70% της επιφανείας αυτών.

 

3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το ανώτατον ύψος των οικοδομών ορίζεται κατά τα ισχύοντα βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προς του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 111/Δ/1968) ως τροποποιήθηκε δια των από 05-12-1969 (ΦΕΚ 243/Δ/1969), 27-01-1970 (ΦΕΚ 19/Δ/1970), 11-06-1971 (ΦΕΚ 135/Δ/1971), 19-07-1972 (ΦΕΚ 185/Δ/1972), 15-10-1973 (ΦΕΚ 298/Δ/1973) βασιλικών διαταγμάτων ήτοι 3 όροφοι ανώτατον επιτρεπόμενο ύψος 11 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.