Προεδρικό διάταγμα 24/9/76

ΠΔ 24-09-1976: Περί τροποποιήσεως και καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων τινών των ρυμοτομικών σχεδίων των κοινοτήτων Ανάβυσσου, Βάρης και Παλαιάς Φώκαιας, ως και του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Λεγρενά του Δήμου Λαυρεωτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-09-1976: Περί τροποποιήσεως και καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων τινών των ρυμοτομικών σχεδίων των κοινοτήτων Ανάβυσσου, Βάρης και Παλαιάς Φώκαιας, ως και του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Λεγρενά του Δήμου Λαυρεωτικής, (ΦΕΚ 312/Δ/1976), 08-10-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 10 (παράγραφος 2), 11 και 20 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1975), και ειδικότερα των άρθρων 17, 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφος 5)β) και 76 αυτού, της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972), ως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973) και ιδόντες την υπ' αριθμόν Ε22219/2908/1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 227/Δ/1973), την υπ' αριθμόν 634/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 677/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4.

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 24-09-1976

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.