Προεδρικό διάταγμα 25/10/84c

ΠΔ 25-10-1984: Χαρακτηρισμός σαν διατηρητέων των κτιρίων που βρίσκονται στις οδούς 1) Καπνοκοπτηρίου και Αβέρωφ 29, 2) Αχαρνών 24 και Αβέρωφ 31, 3) Αχαρνών 20, 4) Ηλίου 29, 5) Ηλίου 31, 6) Χίου 19 και Μαιζώνος, 7) Κύπρου 43 και 8) Αντιόχειας 27 του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-10-1984: Χαρακτηρισμός σαν διατηρητέων των κτιρίων που βρίσκονται στις οδούς 1) Καπνοκοπτηρίου και Αβέρωφ 29, 2) Αχαρνών 24 και Αβέρωφ 31, 3) Αχαρνών 20, 4) Ηλίου 29, 5) Ηλίου 31, 6) Χίου 19 και Μαιζώνος, 7) Κύπρου 43 και 8) Αντιόχειας 27 του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, (ΦΕΚ 20/Δ/1985), 08-02-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 79 (παράγραφος 6), όπως, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των διά την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α) και 80.

 

4. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κωδικοποίηση, τροποποίηση, και συμπλήρωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητος του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 5.

 

5. Την από 07-05-1984 εισήγηση αιτιολογημένη έκθεση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

6. Την υπ' αριθμόν 279/1984 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 575/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 25-10-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.