Προεδρικό διάταγμα 25/4/89c

ΠΔ 25-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Μπαλάνα κοινότητας Γέρακα, Φούρεζι κοινότητας Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην ίδια κοινότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Μπαλάνα κοινότητας Γέρακα, Φούρεζι κοινότητας Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην ίδια κοινότητα, (ΦΕΚ 259/Δ/1989), 09-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση των πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 3).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 49 (παράγραφος 2)α).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμόςκαι άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Την υπ' αριθμόν 48205/2531/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Γέρακα νομού Αττικής (ΦΕΚ 514/Δ/1988).

 

7. Την υπ' αριθμόν 80889/4560/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου κοινότητος Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 860/Δ/1988).

 

8. Το υπ' αριθμόν 97748/5904/1987 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

 

9. Την υπ' αριθμόν 87635/5043/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των περιοχών Μπαλάνα κοινότητας Γέρακα και Φούρεζι κοινότητας Γλυκών Νερών (νομού Αττικής).

 

10. Την υπ' αριθμόν 260347/1987 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας (ΦΕΚ 83/Β/1987).

 

11. Τις υπ' αριθμούς 14/1986 και 70Α/1986 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Γλυκών Νερών και τις υπ' αριθμούς 77/1985, 69/1989 και 94/1986 γνωμοδοτήσεις της κοινότητας Γέρακα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 1/1986 γνωμοδότηση της 38ης συνεδρίας του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 8/1989 και 39/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-04-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.