Προεδρικό διάταγμα 25/4/89d

ΠΔ 25-04-1989: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Τριτάκη - Βλατερό, Ασύρματος, Αγυιά και Τερψιθέα και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Περιβόλα του δήμου Πατρέων (νομός Αχαΐας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-04-1989: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Τριτάκη - Βλατερό, Ασύρματος, Αγυιά και Τερψιθέα και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Περιβόλα του δήμου Πατρέων (νομός Αχαΐας), (ΦΕΚ 263/Δ/1989), 09-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση των πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότητα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 59433/2550/28-08-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Πατρών (δήμου Πατρέων), Αγίου Γεωργίου Ρίου (κοινότητα Αγίου Γεωργίου), Παραλίας (κοινότητα Παραλίας), Δεμενίκων (κοινότητα Σαραβαλίων) (νομού Αχαΐας) (ΦΕΚ 1061/Δ/1986).

 

6. Την υπ' αριθμόν 69126/3960/10-10-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Τριτάκη - Βλατερό (ΠΕ 21), Ασύρματος (ΠΕ 34), και Περιβόλα (ΠΕ 43) του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας).

 

7. Την υπ' αριθμόν 69125/3959/10-10-1988 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Περιβόλα (ΠΕ 43) του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 725/1987 και 158/1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 13/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 771/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-04-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.