Προεδρικό διάταγμα 25/5/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρών Δήμου Κύθνου (Νομός Κυκλάδων) που εγκρίθηκε αρχικά με το από 21-07-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 192/Δ/1971), τροποποιήθηκε με το από 14-02-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 118/Δ/1981) και επανεγκρίθηκε με την από 19-03-1984 απόφαση του υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 272/Δ/1984), και η μετατροπή τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε οικοδομήσιμο με την αναδιάταξη των οικοδομικών γραμμών και ρυμοτομικών γραμμών στο Οικοδομικό Τετράγωνο 30 και Οικοδομικό Τετράγωνο 31 όπως σημειώνεται από την υπηρεσία μας στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε με την αριθμόν 10180/2009 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του οποίου αντίτυπο δημοσιεύεται, σε φωτοσμίκρυνση, με το παρόν διάταγμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του από 21-07-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 192/Δ/1971) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 118/Δ/1981) και επανεγκρίθηκε με την από 19-03-1984 απόφαση του υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 272/Δ/1984), του από 17-06-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 504/Δ/1968) και του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 931/Δ/2002).

 

pd.25.5.10Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.