Προεδρικό διάταγμα 26/1/79c

ΠΔ 26-01-1979: Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός του του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Χίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 26-01-1979: Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός του του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Χίου, (ΦΕΚ 149/Δ/1979), 10-03-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 21, 22 (παράγραφος 3) και 35 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974, τροποποιήσεως των περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 207/Α/1977)

 

4. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/29-03-1978 απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978).

 

5. Την υπ' αριθμόν 544/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. την υπ' αριθμόν 1083/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-01-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.