Προεδρικό διάταγμα 26/8/86d

ΠΔ 26-08-1986: Καθορισμός Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας στην Κοινότητα Χορτιάτη Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-08-1986: Καθορισμός Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας στην Κοινότητα Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 721/Δ/1986), 08-09-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1984) και ειδικότερα το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 3) του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Την υπ' αριθμόν Γ. 26249/926/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 323/Δ/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και ειδικότερα το άρθρο 4 (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 33/1985 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Χορτιάτη.

 

6. Την υπ' αριθμόν 140/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 3136/18-07-1986 βεβαίωση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

 

8. Την υπ' αριθμόν 15/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.