Προεδρικό διάταγμα 27/5/76 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του κειμένου του άρθρου 1 του από 11-08-1975 προεδρικού διατάγματος περί συστάσεως Επιτροπών Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κ.λ.π. (ΦΕΚ 183/Δ/1975) που αριθμείται ως παράγραφος 1 αυτού, προστίθενται οι παράγραφοι 2 και 3, έχουσες ως ακολούθως:

 

{2. Ειδικότερα προκειμένου περί των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων Αττικής και Νήσων, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης και Ηπείρου, συνιστούμε επιπλέον των δια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπών και τις ακόλουθες:

 

α) Στην Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων Αττικής και Νήσων δυο εισέτι Επιτροπές με έδρες τις πόλεις Αθηνών και Ρόδου και με αρμοδιότητες επί των Νομών Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.

 

β) Στις λοιπές εκ των ως άνω Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων ανά μία εισέτι Επιτροπή με έδρες τις πόλεις Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χανίων και Κέρκυρας και με αρμοδιότητες, επί των Νομών Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Χανίων και Ρεθύμνης, ως και Κέρκυρας αντίστοιχα.

 

Οι ως άνω Επιτροπές (περιπτώσεις α και β) συνιστώνται παρά τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομών όπου η έδρα των.

 

3. Οι αρμοδιότητες των υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενων Επιτροπών περιορίζονται στους υπόλοιπους Νομούς της αρμοδιότητας των αντίστοιχων Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων.}
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 13905/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.