Προεδρικό διάταγμα 27/5/76 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ως άνω από 11-08-1975 προεδρικού διατάγματος, ως το άρθροτούτο συμπληρώνεται δια του προηγουμένου άρθρου του παρόντος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) Εξ ενός διακεκριμένου επιστήμονα συγγενούς με την Αρχιτεκτονική ειδικότητα (αρχαιολόγου, ιστορικού, φιλόλογου ή καλλιτέχνη), κατά προτίμηση μέλους επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών, ή ενός Καθηγητή Ανώτατης Σχολής (Αρχιτεκτόνων, Φιλοσοφικής ή Καλών Τεχνών) που υποδεικνύεται παρ' αυτής. Το μέλος που μετέχει στην Επιτροπή, ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιων Έργων, οριζόμενου συγχρόνως και του αναπληρωματικού αυτού μέλους εκ του κύκλου των προταθέντων επιστημόνων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 13905/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.