Προεδρικό διάταγμα 578/75 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστούμε εις τις έδρας των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κατά τους Νόμους εφ' ων εκτείνεται αντιστοίχως η αρμοδιότης των ως άνω Επιθεωρήσεων. Οι Επιτροπές αυτής συντίθεται εκ των κάτωθι μονίμων και αναπληρωματικών μελών οριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, με ίδια απόφαση καθορίζεται μεταξύ των μελών της Επιτροπής και ο Πρόεδρος αυτής και ο αναπληρωτής αυτού.

 

α) εκ δύο υπαλλήλων του Κλάδου Α2 αρχιτεκτόνων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ως τακτικών μελών μετά των αναπληρωτών αυτών.

 

β) εκ δύο αρχιτεκτόνων ελευθέρων επαγγελματικών αναγνωρισμένης πείρας εκλεγομένων εκ πίνακα προτεινομένου υπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, περιέχοντος τα ονόματα εξ αρχιτεκτόνων, ως τακτικών μελών και των αναπληρωτών αυτών.

 

γ) Εξ ενός διακεκριμένου επιστήμονα συγγενούς με την Αρχιτεκτονική ειδικότητα (αρχαιολόγου, ιστορικού, φιλόλογου ή καλλιτέχνη), κατά προτίμηση μέλους επιστημονικής Εταιρείας Ερευνών, ή ενός Καθηγητή Ανώτατης Σχολής (Αρχιτεκτόνων, Φιλοσοφικής ή Καλών Τεχνών) που υποδεικνύεται παρ' αυτής. Το μέλος που μετέχει στην Επιτροπή, ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιων Έργων, οριζόμενου συγχρόνως και του αναπληρωματικού αυτού μέλους εκ του κύκλου των προταθέντων επιστημόνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του από 27-05-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 168/Δ/1976).

 

2. Ειδικότερα προκειμένου περί των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων Αττικής και Νήσων, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης και Ηπείρου, συνιστούμε επιπλέον των δια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Επιτροπών και τις ακόλουθες:

 

α) Στην Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων Αττικής και Νήσων δυο εισέτι Επιτροπές με έδρες τις πόλεις Αθηνών και Ρόδου και με αρμοδιότητες επί των Νομών Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) και Δωδεκανήσου αντίστοιχα.

 

β) Στις λοιπές εκ των ως άνω Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων ανά μία εισέτι Επιτροπή με έδρες τις πόλεις Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χανίων και Κέρκυρας και με αρμοδιότητες, επί των Νομών Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Χανίων και Ρεθύμνης, ως και Κέρκυρας αντίστοιχα.

 

Οι ως άνω Επιτροπές (περιπτώσεις α και β) συνιστώνται παρά τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομών όπου η έδρα των.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 27-05-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 168/Δ/1976).

 

3. Οι αρμοδιότητες των υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενων Επιτροπών περιορίζονται στους υπόλοιπους Νομούς της αρμοδιότητας των αντίστοιχων Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 27-05-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 168/Δ/1976).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 13905/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.