Προεδρικό διάταγμα 578/75

ΠΔ 578/1975: Περί σύστασης Επιτροπών Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στις Περιφέρειες των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 578/1975: Περί σύστασης Επιτροπών Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στις Περιφέρειες των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 185/Α/1975), 04-09-1975.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες εν όψει:

 

1. Τις διατάξεις του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τροποποιήθηκε για μεταγενεστέρων διατάξεων,

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 80 του υπ' αριθμού 8/1973 νομοθετικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

 

3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4352/1964 (ΦΕΚ 135/Α/1964)

 

4. Την υπ' αριθμόν 393/1975 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών).

 

5. Την υπ' αριθμόν 442/1975 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί των Οικονομικών και των Δημοσίων Έργων Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-08-1975

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 13905/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.