Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Λατομικές εκτάσεις ανήκουσες εις το Δημόσιον και που περικλείουν κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων εκμισθώνονται δι' απ' ευθείας συμβάσεως εις τον πρώτον υποβαλόντα την σχετική περί μισθώσεως αίτηση, εφ' όσον:

 

α) δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της δια πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμισθώσεως, περί ων οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή

 

β) εις πλειοδοτική δημοπρασία περί εκμισθώσεως των ως άνω λατομικών εκτάσεων, διεξαχθείσα δις, ουδεμία προσφορά υπεβλήθη.

 

2. Ομοίως δι' απευθείας συμβάσεως εκμισθώνονται τοιαύτες εκτάσεις εις τις περιπτώσεις των άρθρων 17 παράγραφος 3 και 18 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.