Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περί της αρτιότητας της οικονομοτεχνικής προμελέτης και της προμελέτης προστασίας του περιβάλλοντος, περί ων οι διατάξεις των εδαφίων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο Νομάρχης δύναται να ζητήσει την γνώμη της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Μεταλλείων ή της Δασικής Υπηρεσίας αντιστοίχως.

 

Οι ως άνω Υπηρεσίες δύνανται, κατά την κρίσιν των, να προτείνουν τροποποίηση ή συμπλήρωση των ανωτέρω μελετών.

 

2. Εάν κατά την διάρκειαν της εκμεταλλεύσεως διαπιστωθεί αλλαγή των αρχικών δεδομένων, οι ανωτέρω προμελέτες δύνανται να τροποποιούνται υπό του μισθωτού, κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων ως άνω Υπηρεσιών ή κατόπιν υποδείξεως τούτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.