Προεδρικό διάταγμα 285/79 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις τις κατ' εφαρμογήν του προηγουμένου άρθρου, συνομολογούμενες συμβάσεις, η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται εις δέκα πέντε (15) έτη, και το μίσθωμα (πάγιο και αναλογικό) δια μεν τα λατομεία μαρμάρων εις το υπό του άρθρου 20 του νόμου 669/1977 οριζόμενο ανώτατον τοιούτον, δια δε τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4029/1959 περί αργούντων μεταλλείων, ανάλογο προς την σπουδαιότητα του λατομείου, λαμβανομένων υπ' όψιν των εν παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος στοιχείων.

 

Το κατά τα άνω μίσθωμα των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, ως και οι εν γένει όροι της μισθώσεως των λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, καθορίζονται υπό του αρμοδίου Νομάρχου, μετά γνώμη της, παρά τη Νομαρχία, Επιτροπής Βιομηχανίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.