Προεδρικό διάταγμα 299/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για λιμενικά έργα και ναυπηγεία οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για λιμένες, αποβάθρες, ορμητήρια και προβλήτες κατώτερος 7% και ανώτερος 10%.

 

β) Για έργα ελάφρυνσης πρανών κατώτερος 11% και ανώτερος 16%.

 

γ) Για ρυμούλκες, βυθοκόρους, πλωτούς γερανούς, ακάτους, πορθμεία, λέμβους, φορτηγίδες, πλωτήρες και λοιπά συναφή στοιχεία κατώτερος 8% και ανώτερος 12%.

 

δ) Για μόνιμες δεξαμενές από σκυρόδεμα και πλωτές δεξαμενές κατώτερος 5% και ανώτερος 8%.

 

ε) Για ναυπηγικές κλίνες κατώτερος 7% και ανώτερος 10%.

 

στ) Για σχέδια ναυπήγησης πλοίων κατώτερος 27% και ανώτερος 33%.

 

2. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για ξυλεία η οποία χρησιμοποιείται σε οικοδομικά και άλλα τεχνικά έργα, κατώτερος 24% και ανώτερος 30%.

 

β) Για μεταλλικά ικριώματα, κατώτερος 7% και ανώτερος 10%,

 

γ) Για προωθητήρες γαιών (μπουλντόζες), φορτωτές, ισοπεδωτές, αεροσυμπιεστές, εκσκαφείς, ασφαλτικά μηχανήματα, γεωτρύπανα, αναβατόρια, μηχανικά φτυάρια, αυτοκινούμενους αποξεστήρες, θραυστήρες, τριβείς, σιλοκόσκινα, δονητές και αναμεικτήρες σκυροδέματος, οδοστρωτήρες κ.λ.π. κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

3. Για τις εγκαταστάσεις γενικά των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διωρύγων ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε 11% και 16% αντίστοιχα.

 

4. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού δεν δικαιούνται να διενεργούν τις κατά τα άρθρα 3, 4, 7 παράγραφος 1 και 10 του παρόντος αποσβέσεις.

 

5. Για τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για αεροδιάδρομους, γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, χώρους πίστας αεροδρομίου για στάθμευση αεροσκαφών, γέφυρες επιβίβασης επιβατών, σύστημα τροφοδοσίας επεξεργασμένου αέρα και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, κατώτερος 2% και ανώτερος 4%.

 

β) Για υπόγειο σύστημα παροχής ρεύματος 400 Hz στα αεροσκάφη κατώτερος 7% και ανώτερος 10%.

 

γ) Για οπτικά αεροβοηθήματα:

 

α)α) Για εργασίες κατασκευής, κατώτερος 2% και ανώτερος 4%.

β)β) Για εξοπλισμό, κατώτερος 3% και ανώτερος 5%.

 

δ) Για τηλεπικοινωνιακά συστήματα κατώτερος 2% και ανώτερος 4%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.