Προεδρικό διάταγμα 29/1/86c

ΠΔ 29-01-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Νικόλαος (Κάντζα) της κοινότητας Παλλήνης (Αττικής) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενα τμήματα της ίδιας περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-01-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Νικόλαος (Κάντζα) της κοινότητας Παλλήνης (Αττικής) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενα τμήματα της ίδιας περιοχής, (ΦΕΚ 62/Δ/1986), 18-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5), και 43 (παράγραφος 10), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

5. Την υπ' αριθμόν 82002/3438/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης και πολεοδομικής ενότητας Άγιος Νικόλαος της κοινότητας Παλλήνης (Αττικής).

 

6. Την υπ' αριθμόν 82003/3439/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της περιοχής Άγιος Νικόλαος - Κάντζα κοινότητας Παλλήνης (Αττικής).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 106/1984, 64/1985 και 122/1985 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 34/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

9. Την υπ' αριθμόν 1034/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-01-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.