Προεδρικό διάταγμα 29/3/95

ΠΔ 29-03-1995: Χαρακτηρισμός του τομέα Α' του οριοθετούμενου τμήματος του οικισμού Αθύτου νομού Χαλκιδικής ως παραδοσιακού και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-03-1995: Χαρακτηρισμός του τομέα Α' του οριοθετούμενου τμήματος του οικισμού Αθύτου νομού Χαλκιδικής ως παραδοσιακού και επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 248/Δ/1995), 18-04-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα το άρθρο 4 (παράγραφος 1) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984) Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) για τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

 

5. Την απόφαση Υ704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

6. Την από 08-11-1991 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

7. Την 94/02-04-1992 γνωμοδότηση της Κοινότητας Αθύτου Χαλκιδικής.

 

8. Το 131/03-02-1992 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

9. Την 1/17-06-1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού της Κοινότητας Αθύτου Χαλκιδικής.

 

11. Τη 23/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-03-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.