Προεδρικό διάταγμα 29/5/86c

ΠΔ 29-05-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Νοσοκομείο και Λευκαδίτικα του δήμου Πρέβεζας (Νομού Πρέβεζας) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-05-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Νοσοκομείο και Λευκαδίτικα του δήμου Πρέβεζας (Νομού Πρέβεζας) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου, (ΦΕΚ 585/Δ/1986), 03-07-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), και 43 (παράγραφος 10).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8 (παράγραφος 1), 9 και 16 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

5. Την υπ' αριθμόν 47309/1871/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πρέβεζας (νομού Πρέβεζας) (ΦΕΚ 372/Δ/1985).

 

6. Το από 23-09-1985 προεδρικό διάταγμα Διαδικασία εφαρμογής κοινωνικού συντελεστή (ΦΕΚ 606/Δ/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 22035/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων των περιοχών Νοσοκομείο και Λευκαδίτικα του δήμου Πρέβεζας (νομού Πρέβεζας).

 

8. Τις υπ' αριθμόν 59/1985, 199/1985 και 1/1986 γνωμοδοτήσεις, του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 15/15-10-1985 και 20/02-01-1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Πρέβεζας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 198/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.